Pole tekstowe: Start#
Pole tekstowe: Usługi
Pole tekstowe: Referencje
Pole tekstowe: Współpraca
Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Termowizja
Pole tekstowe: Polityka Bezpieczeństwa Operacyjnego
Pole tekstowe: Procedury Obsługi Klienta

Współczesna serwerownia to niezwykle skomplikowany organizm, który łączy zawansowaną technologię z człowiekiem. Dynamiczne zmiany wymagań, wymuszone przez ewolucję potrzeb Klientów oraz rozwój sprzętu IT generuje ciągłą konieczność zmian. Jednocześnie konieczne jest zapewnienie stabilności podstawowych usług realizowanych przez obiekt.

Misją firmy De-Guard jest zapewnienie wysokiej jakości procesów projektowania, uruchamiania i utrzymywania serwerowni komercyjnych oraz tych budowanych na potrzeby własne.  Gwarancją jakości usług przedsiębiorstwa jest doświadczenie w uruchamianiu tego podobnych obiektów oraz wieloletnie doświadczenie personelu w zarządzaniu ciągłością działania serwerowni produkcyjnych na terenie kraju. To właśnie czas spędzony na obiektach produkcyjnych zaowocował unikalną bazy wiedzy na temat ryzyka operacyjnego oraz zasadami postępowania w sytuacjach kryzysowych.  Klienci firmy De-Guard mają gwarancję, że nowy obiekt przejdzie kompleksowe testy ciągłości działania w wielu scenariuszach, także tych, których projektanci nie uwzględnili. Operatorzy serwerowni, które już pracują produkcyjnie mogą poddać badaniu aktualnie obowiązującą politykę bezpieczeństwa operacyjnego obiektu. Zweryfikowane zostaną procedury utrzymaniowe, kompletność procesów obsługowych oraz jakość realizowanych usług.

Szczególną uwagę zwracamy na stabilność parametrów środowiskowych oraz jakość pracy instalacji serwerowni.  Nieocenioną pomoc w badaniu wyżej wymienionych parametrów ma kontrola termowizyjna wnętrza serwerowni oraz instalacji towarzyszących. Raport z badania termowizyjnego pozwoli wykryć wiele zagrożeń zanim jeszcze ich efekty dadzą o sobie dać w mniej przyjemny sposób.   

Zapraszamy do współpracy.